Община Божурище

http://www.bozhurishte.bg

Община Божурище се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Общината има 10 населени места с общо население 8 473 жители (01.02.2011 г.).

Населени места:

гр. Божурище, с. Гурмазово, с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Пожарево, с. Пролеша, с. Росоман, с. Хераково, с. Храбърско