Община Годеч

http://www.godech.bg

Община Годеч се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Общината има 20 населени места с общо население 5 375 жители (01.02.11 г.).

Населени места:

гр. Годеч, с. Бракьовци, с. Букоровци, с. Бърля, с. Връдловци, с. Върбница, с. Гинци, с. Голеш, с. Губеш, с. Каленовци, с. Комщица, с. Лопушня, с. Мургаш, с. Равна, с. Разбоище, с. Ропот, с. Смолча, с. Станянци, с. Туден, с. Шума