Община Етрополе

http://etropolebg.com

Община Етрополе се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Общината заема 375 кв. км площ и има 10 населени места с общо население 12 047 жители (към 01.02.2011 г.).

Населени места:

гр. Етрополе, с. Бойковец, с. Брусен, с. Горунака, с. Лопян, с. Лъга, с. Малки Искър, с. Оселна, с. Рибарица, с. Ямна