Община Своге

http://www.svoge.bg

Община Своге се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Общината има 38 населени места с общо население 22 363 жители (01.02.11 г.).

Населени места:

гр. Своге, с. Бакьово, с. Батулия, с. Бов, с. Брезе, с. Брезовдол, с. Буковец, с. Владо Тричков, с. Габровница, с. Гара Бов, с. Гара Лакатник, с. Губислав, с. Добравица, с. Добърчин, с. Дружево, с. Еленов дол, с. Желен, с. Завидовци, с. Заноге, с. Заселе, с. Зимевица, с. Искрец, с. Лакатник, с. Левище, с. Лесковдол, с. Луково, с. Манастирище, с. Миланово, с. Огоя, с. Оплетня, с. Осеновлаг, с. Реброво, с. Редина, с. Свидня, с. Томпсън, с. Церецел, с. Церово, с. Ябланица