Заведение

Категория:

Описание

½ /една втора / идеална част от МАСИВНА ТЪРГОВСКА СГРАДА с ПРИСТРОЙКА към нея с обща засроена площ 166 /сто шестдесет и шест / квадратни метра, построена в Общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 166 / сто шестдесет и шест / квадратни метра, находящ се в гр. Ихтиман, квартал „Изток“, обл. Софийска, съставляващ имот с планоснимачен номер 2244 /две хиляди двеста четиридесет и четвърти/, включен в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII /дванадесети, отреден за магазини и площада / в квартал 123 /сто двадесет и трети / по регулационния план на съшотоо населено място, одобрен със Заповед № 0-621 от 1977 г. на Председателя на СОНСи Заповед № 828 ор 08.12.2004 г., 12.05.2005 г. на Кмета на Община Ихтиман, евдно със съответното вещно право на строеж върху целия застроен имот с планиснимачен номер 2244 /две хиляди двеста четиридесет и четири /, при граници (съседи) на Упи (парцела); улица с осови точки342-351; УПИ XV-2241; УПИ XI- 2283,2243, улица с осови точки 358-359 и улица с осови точки 359-342.

Допълнителна информация

Начало на проданта

21.11.2022

Край на проданта

21.12.2022

Отваряне на наддавателните предложения

22.12.2022

Място на отваряне

РС – Ихтиман

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Заведение”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *