Апартамент

114000.00 лв.

Описание

АПАРТАМЕНТ № 1 (първи) на I (първи) етаж в жилищна сграда – блок № сборен 24, вход „А“, квартал № 17, с административен адрес: гр. Правец, област Софийска, ул. „Васил Левски“ № 56, вх. „А“, ет. 1, ап. 1, състоящ се от две стаи, кухня, сервизни помещения, със застроена площ 57.59 (петдесет и седем цяло и петдесет и девет стотни) квадратни метра, избено помещение № 5 със светла площ 7.70 (седем цяло и седемдесет стотни) квадратни метра, с идеалните части от общите части на сградата 3.545% (три цяло петстотин четиридесет и пет хилядни върху сто) и съответното право на строеж върху мястото, представляващо УПИ XX – общ. жил. с-во, квартал 17 по плана на гр. Правец, заповеди за одобрение: ул. рег. № Решение № 170/2008 г., дв. рег. № Решение 170/2008 г., кад. план № 300.4.01/2002 г., съгласно Скица № 680 на община Правец, вх. № 9400 – 3256 / 14.10.2021 г., при съседи на апартамента: стълбище, ап. № 2, Васил Иванов, двор, улица; съседи на избеното помещение: коридор, мазе № 4 на ап. 12, Светослав Пеев, двор, съгласно Договор за продажба на държавен недвижим имот по реда на Наредбата за държавните имоти от 14.01.1988 г., ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения към и в недвижимия имот.

Допълнителна информация

начало

22.01.2024

край

22.02.2024

отваряне

23.02.2024

място на отваряне

РС – Ботевград

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Апартамент”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *