Вила

64800.00 лв.

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /дворно място/, находящ се в село Марица, община Самоков, Софийска област, с площ от 420 /четиристотин и двадесет/ кв. м., съставляващ по плана на село Марица, Софийска област, УПИ VII-62 /седми с планоснимачен номер шестдесет и втори/ в квартал 17 /седемнадесети/, при съседи по нотариален акт: от две страни — улица, Васил Келев Лозанов и Иван Лозанов Лозанов, а по скица — от две страни улица, УПИ VIII — 61/осми, отреден за имот планоснимачен номер шестсдесет и първи/ и УПИ IX-62 /девети, отреден за имот с планоснимачен номер шестдесет и втори/ в квартал 17 /седемнадесети/, заедно с ВИЛНАТА СГРАДА, построена в имота, състояща се от два етажа, със застроена площ от 55.70 /петдесет и пет/ кв. м., съгласно скица проект и с декларирана площ, съгласно удостоверение за данъчна оценка: 56 /петдесет и шест/ кв. м., построена в имота съгласно Разрешение за строеж № 24/09.08.1985 г., която сграда съгласно Удостоверение изх. № У-50/03.04.2018 г. на Кмет на Община Самоков не подлежи на въвеждане в експлоатация.

Допълнителна информация

начало на проданта

07.07.2023

край

07.08.2023

отваряне

08.08.2023

място на отваряне

Районен съд Ихтиман

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Вила”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *