Гараж

2400.00 лв.

Описание

1/4 (една четвърт) идеална част от ГАРАЖ находящ се в МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната застроена площ 120 (сто и двадесет) кв.м., построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (дворно място) с площ 644 (шестстотин четиридесет и четири) кв. м., находящ се в с. Мирово, Община Ихтиман, област Софийска, съставляващ поземлен имот с планоснимачен № 67 (шестдесет и седми), включен като основа в УПИ (парцел) IX – 67 (девети отреден за имот с планоснимачен номер шестдесет и седми) в квартал 8 (осми) по дворищно – регулационния план на същото населено място, одобрен със Заповед № АБ – 362 от 13.10.1981 г., на председателя на Софийски окръжен народен съвет, урегулиран поземлен имот с площ 657 (шестстотин петдесет и седем) кв.м., с неуредени регулационни сметки за 13 (тринадесет) кв.м., придаваеми от имот пл. № 68, при граници (съседи) на УПИ: улица с осови точки 18 – 19, улица с осови точки 19 – 20 – 23, УПИ (парцел) № X – 68 и УПИ (парцел) № VIII – 66.

Допълнителна информация

начало на проданта

03.10.2023

край

03.11.2023

отваряне

06.11.2023

място на отваряне

районен съд Ихтиман

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Гараж”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *