ЕТАЖ ОТ КЪЩА

97560.00 лв.

Описание

ТРЕТИ ЕТАЖ от триетажна масивна жилищна сграда (среден близнак), състоящ се от стая, хол, кухня, антре и баня – тоалетна, със застроена площ от 80 кв.м. (осемдесет) кв. метра, при съседи по нотариален акт: таванско подпокривно пространство, отдолу – Валери Николов Нечев, от изток – Кирил Славчев Митов, от запад – Борислав Тинчов Нечев, от север – ул. ,,Васил Левски“ и от юг – дворно място, който недвижим имот, съгласно акт за собственост се намира в гр. Елин Пелин, ул. ,,Васил Левски“ № 10 (десет), като сградата е построена в дворно място, съставляващо обединен парцел IV – 865, 866 (чевърти, осемстотин шестдесет и пет, осемстотин шестдесет и шест) в квартал 46 (четиридесет и шест), по отменения план на гр. Елин Пелин, Софийска област, които недвижим имоти са с актуален административен адрес: гр. Елин Пелин, ул. ,,Васил Левски“ № 4 Б (четири буква ,,Б“), съгласно Удостоверение за идентичност на адрес, издадено от община Елин Пелин, заедно с 1/3 (една трета) идеална част от общите части на сградата, заедно с 1/18 (една осемнадесета) идеална част от правото на собственост върху следния недвижим имот, а именно: 188/830 (сто осемдесет и осем върху осемстотин и тридесет) идеални части от Дворно място, находящо се в гр. Елин Пелин, цялото с площ по скица от 840 кв.м. (осемстотин и четиридесет) квадратни метра, а по документ за собственост от 830 (осемстотин и тридесет) квадратни метра, съставляващо урегулиран поземлен имот III – 533 (трето римско, петстотин тридесет и три), в квартал 46 (четиридесет и шест) по актуалния план на града, който имот е образуван от парцел IV – 865,866 (четвърти, осемстотин шестдесет и пет, осемстотин шестдесет и шест) в квартал 46 (четиридесет и шест) по отменения план на гр. Елин Пелин, при съседи на целия парцел: от запад – Стоил Цветанов, от изток – Надка Димитрова Нечева, от юг – Вельо Стоянов Тонков и Геро Кръстев Стоицев и при граници на имота по скица – улица, УПИ IV – 534 (четири римско, петстотин тридесет и четири), УПИ XV – 532 (петнадесет римско, петстотин тридесет и две), УПИ XVII (седемнадесет римско) за ОБНС и УПИ II – 530 (две римско, петстотин и тридесет).

Допълнителна информация

начало

26.01.2024

край

26.02.2024

отваряне

27.02.2024

място на отваряне

РС – Елин Пелин

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “ЕТАЖ ОТ КЪЩА”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *