20200730_094312
20200730_093233 – Copy20200730_09323320200730_093235 – Copy20200730_09323520200730_093236 – Copy20200730_09323620200730_09324320200730_09325020200730_09325820200730_09330220200730_09330620200730_09330920200730_09332120200730_09332420200730_09332820200730_09333220200730_09371020200730_09371520200730_09372520200730_09373120200730_09373520200730_09374320200730_09382620200730_09383120200730_09383320200730_09385720200730_09390520200730_09390920200730_09410820200730_09431220200730_09431520200730_09432820200730_09433820200730_09434420200730_09434620200730_094444

Къща

84640.00 лв.

Категории: ,

Начало на проданта: 18.11.2020 г.
Край на проданта: 18.12.2020 г.
Отваряне на наддавателните предложения: 21.12.2020 г.
Място на отваряне: Районен съд - Ихтиман

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Момин проход, ул. „Сълзица“ № 8 (осем), Община Костенец, Софийска област, а именно: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с МАЗЕ, със застроена площ от 80 кв.м. (осемдесет квадратни метра), обособена като самостоятелно жилище с отделен вход и ГАРАЖ, със застроена площ от 10 кв.м. (десет квадратни метра), построени в южната част на поземления имот, ведно с ½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (дворно място), целия с площ от 560 кв.м. (петстотин и шестдесет квадратни метра), съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – 14 (втори, отреден за имот четиринадесет) от квартал 2 (втори) по плана на същото населено място, одобрен със Заповед № 0-1196 от 1977 г., при граници на целия имот по скица : улица, УПИ I – 13 и УПИ III – 15.

Допълнителна информация

Начало на проданта

18.11.2020 г.

Край на проданта

18.12.2020 г.

Отваряне на наддавателните предложения

21.12.2020 г.

Място на отваряне

Районен съд – Ихтиман