МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ

358000.00 лв.

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 65231.914.363.1.2 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четиринадесет точка триста шестдесет и три точка едно точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед за одобрение на КККР № 300 – 5 – 34 / 15.05.2004 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение, засягащо обекта от 13.02.2020 г., с адрес: гр. Самоков, ул. Ястребец № 5 (пет), ет. 2 (две), ап. 2 (две), с площ 126,26 кв.м. (сто двадесет и шест цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра), с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, при граници и съседи по схема: на същия етаж – няма, под обекта – обект номер едно, над обекта – няма, ведно с прилежащите 30.38% ид. ч. (тридесет цяло и тридесет и осем стотни процента) от общите части на сградата, в която жилището се намира, включително и от общо котелно помещения и отоплителната инсталация на сградата, представляваща масивна триетажна сграда с идентификатор 65231.914.363.1 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четиринадесет точка триста шестдесет и три точка едно), със ЗП 119 кв.м. (сто и деветнадесет квадратни метра), с предназначение: сграда със смесено предназначение, както и на 1/3 (една трета) ид.ч. от правото на строеж върху поземления имот, върху който сградата е построена, представляващ общински поземлен имот с идентификатор 65231.914.363 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четиринадесет точка триста шестдесет и три), с предназначение: урбанизирана територия.

Допълнителна информация

начало

04.06.2024

край

04.07.2024

отваряне

05.07.2024

място на отваряне

РС – Самоков

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *