Парцел

12800.00 лв.

Описание

½ (една втора) идеална част от ДВОРНО МЯСТО с пространство от 550 (петстотин и петдесет) кв. метра, при граници на мястото: улица с ОК – 28 и ОК 29, и ОК -29 и ОК – 30, Боряна Димитрова и бара, съставляващо по регулационния план на с. Ялботина урегулиран поземлен имот за планоснимачен № 189 (сто осемдесет и девети), квартал 5 (пети), незастроен, ведно с подобренията, находящи се в продаваемото дворно място, а съгласно Скица № 19/18.01.2022 г., издадена от Община гр. Драгоман, Област София, представляващ парцел УПИ XIII – 189, в кв. 5 по плана на с. Яблотина, Област София, с площ от 550 кв.м., одобрен със Заповед № АБ – 334 / 23.12.1985 г., при граници и съседи на имота: парцел X за имот пл. № 190 (десети за имот сто и деветдесети), кв. 5, парцел XI за имот пл. № 190 (единадесети за имот сто и деветдесети), кв. 5, парцел XII за имот пл. № 189 (дванадесети за имот сто осемдесет и девети), кв. 5 и дере.

Допълнителна информация

начало

26.09.2023 г.

край

26.10.2023 г.

отваряне

27.10.2023 г.

място на отваряне

РС – Сливница

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Парцел”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *