Парцел

11520.00 лв.

Описание

½ (една втора) идеална част от ДВОРНО МЯСТО с пространство от 550 (петстотин и петдесет) кв. метра, при граници на мястото: улица с ОК – 28 и ОК 29, и ОК -29 и ОК – 30, Боряна Димитрова и бара, съставляващо по регулационния план на с. Ялботина урегулиран поземлен имот за планоснимачен № 189 (сто осемдесет и девети), квартал 5 (пети), незастроен, ведно с подобренията, находящи се в продаваемото дворно място, а съгласно Скица № 19/18.01.2022 г., издадена от Община гр. Драгоман, Област София, представляващ парцел УПИ XIII – 189, в кв. 5 по плана на с. Яблотина, Област София, с площ от 550 кв.м., одобрен със Заповед № АБ – 334 / 23.12.1985 г., при граници и съседи на имота: парцел X за имот пл. № 190 (десети за имот сто и деветдесети), кв. 5, парцел XI за имот пл. № 190 (единадесети за имот сто и деветдесети), кв. 5, парцел XII за имот пл. № 189 (дванадесети за имот сто осемдесет и девети), кв. 5 и дере.

Допълнителна информация

начало на проданта

26.01.2024

край на проданта

26.02.2024

отваряне на наддвателни предложения

27.02.2024

място на отваряне

районен съд Сливница

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Парцел”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *