Парцел

18000.00 лв.

Описание

758 / 1050 (седемстотин петдесет и осем върху хиляда и петдесет) идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1050 (хиляда и петдесет) кв.м., находящ се в с. Крушовица, Общ. Елин Пелин, Обл. София, съставляващ УПИ VII – 71 (седми отреден за имот планоснимачен номер седемдесет и първи), в квартал 6 (шести), по плана на селото, утвърден със Заповед № 0 – 43 / 21.09.1989 г., като парцелът е образуван от част от парцел VI – 81 (шести отреден за имот планоснимачен номер осемдесет и първи), III – 85 (трети отреден за имот планоснимачен номер осемдесет и пети), IX – 81 (девети отреден за имот планоснимачен номер осемдесет и първи), VIII – 82, 83 (осми отреден за имот планоснимачен номер осемдесет и втори, осемдесет и трети) и парцел V – 81 (пети отреден за имот планоснмачен номер осемдесет и първи), кв. 11 (единадесети) по отменения план на селото, при граници и съседи по скица: улица, УПИ VIII – 71 (осми отреден за имот планоснимачен номер седемдесет и първи), УПИ I – 65 (първи отреден за имот планоснимачен номер шестдесет и пети), УПИ IV – 69 (четвърти отреден за имот планоснимачен номер шестдесет и девети), край на регулация и УПИ VI – 70 (шести отреден за планоснимачен номер седемдесети), заедно с ½ (една втора) идеална част от построената в имота СТОПАНСКА СГРАДА / ПЛЕВНЯ /, както и всички настоящи и бъдещи подобрения в имота.

Допълнителна информация

начало

26.01.2024

край

26.02.2024

отваряне

27.02.2024

Място на отваряне

РС – Елин Пелин

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Парцел”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *