Парцел

640.00 лв.

Описание

1/5 (една пета) идеалани части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11332.31.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Вишан, община Драгоман, област София, одобрени със Заповед РД-18-1085/10.05.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Вишан, местност „СТАРА БАЧИЯ, с площ от 2002 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 031006, съседи: 11332.31.7, 11332.31.13, 11332.31.5, 11332.31.4, а съгласно акт за собственост Изоставена НИВА с площ от 2.003 дка. (два декара и три кв.м.), осма категория, находящ се в землището на с. Вишан, Община Драгоман, местност „СТАРА БАЧИЯ“, съставляващ имот № 031006 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 031013 – Полски път на к-во с. Вишан, имот № 031007 – изоставена нива на насл. на Серги Иванов Велев, имот № 031004 – Изоставена нива на насл. на Гроздан Пейчев Кръстев, имот № 031005 – Изоставена нива на насл. на Стамен Алексов Йонев.

Допълнителна информация

начало на проданта

26.01.2024

край на проданта

26.02.2024

отваряне на наддвателни предложения

27.02.2027

място на отваряне

районен съд Сливница

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Парцел”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *