Парцел

360.00 лв.

Описание

1/5 (една пета) идеалани части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11332.59.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Вишан, община Драгоман, област София, одобрени със Заповед РД-18-1085/10.05.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Вишан, местност „СУВАРИЕ, с площ от 1003 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 059006, съседи: 11332.61.7, 11332.59.8, 11332.59.5, 11332.59.183, а съгласно акт за собственост ПАСИШЕ, МЕРА с площ от 1.003 дка. (един декар и три кв.м.), пета категория, находящ се в землището на с. Вишан, Община Драгоман, местност „СУВАРИЕ“, съставляващ имот № 059006 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 59004 – пасище, мера на к-во с. Вишан вр. Стоп., имот № 059005 – полски път на к-во с. Вишан, имот № 000183 – полски път на к-во с. Вишан, имот № 061007 – полски път на к-во с. Вишан.

Допълнителна информация

начало на проданта

26.01.2024

край на проданта

26.02.2024

отваряне на наддвателни предложения

27.02.2024

място на отваряне

районен съд Сливница

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Парцел”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *