Парцел

280.00 лв.

Описание

1/5 (една пета) идеалани части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11332.62.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Вишан, община Драгоман, област София, одобрени със Заповед РД-18-1085/10.05.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Вишан, местност „ПЛАДНИЩЕ, с площ от 999 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 062013, съседи: 11332.62.16, 11332.62.14, 11332.62.12, 11332.62.18, а съгласно акт за собственост НИВА с площ от 0.999 дка. (деветстотин деведесет и девет кв.м.), пета категория, находящ се в землището на с. Вишан, Община Драгоман, местност „ПЛАДНИЩЕ“, съставляващ имот № 062013 по плана за земеразделяне, при граници (съсед): имот № 062014 – нива на насл. на Раденко Славков Найденов, имот № 062018 – полски път на к-во с. Вишан, имот № 062012 – нива на насл. на Борис Михайлов Виденов, имот № 062016 – нива на к-во с. Вишан вр. Стоп.

Допълнителна информация

начало на проданта

26.01.2024

край на проданта

26.02.2024

отваряне на наддвателни предложения

27.02.2024

място на отваряне

районен съд Сливница

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Парцел”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *