Парцел

280.00 лв.

Описание

1/5 (една пета) идеалани части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11332.118.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Вишан, община Драгоман, област София, одобрени със Заповед РД-18-1085/10.05.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Вишан, местност СЕЛИЩЕ, с площ от 1021 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 118034, съседи: 11332.118.37, 11332.118.35, 11332.118.33, 11332.118.18, 11332.118.31, 11332.118.32, а съгласно акт за собственост ЛИВАДА с площ от 1.021 дка. (един декар и двадесет и един кв.м.), шеста категория, находящ местност „СЕЛИЩЕ“, съставляващ имот № 118034 по картата на землището на с. Вишан община Драгоман, при граници (съсед): имот № 118037 – ливада на насл. на Раденко Славков Найденов, имот № 118035 – ливада на насл. на Никола Димитров Стоянов, имот № 118033 – ливада на насл. на Никола Димитрое Стоянов, имот № 118032 – ливада на насл. на Арсо Тасков Аначков.

Допълнителна информация

начало на проданта

26.01.2024

край на проданта

26.02.2024

отваряне на наддвателни предложения

27.02.2024

място на отваряне

районен съд Сливница

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Парцел”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *