Парцел

12800.00 лв.

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ съгласно документ за собственост от 555 (петстотин петдесет и пет) кв. метра, а съгласно Ситуационна скица № 011 / 02.07.2020 г., на инж. Л. Милчев, по графични данни от 408 (четиристотин и осем) кв. метра, находящ се в с. Томпсън, Община Своге, Соф. Област, попадащ в граници на околовръстен полигон мах. ,,Стръмна кошара“ одобрен с Решение № 84 / 11.08.1987 г., на ИК на ОНС – София, като имотът попада извън границите на одобрената на КККР на с. Томпсън в ПИ с идентификатор 72655.18.9902 – урбанизирана територия на интернет портала на АГКК, заедно с всички трайни подобрения, приращения и насаждения в имот, при граници и съседи на имота: път, Кирил Христов Латинов, Тодорин Донев и Кирил Димитров Иванов.

Допълнителна информация

начало на проданта

08.04.2024

край на проданта

08.05.2024

отваряне на наддвателни предложения

09.05.2024

място на отваряне

районен съд Своге

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Парцел”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *