Па

19720.00 лв.

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ, съгласно документ за собственост от 550 (петстотин и петдесет) кв. метра, а съгласно Ситуационна скица № 013 / 14.08.2020 г., на инж. Л. Милчев, по графични данни от 400 (четиристотин) кв. метра, находящ се в с. Томпсън, Община Своге, Софийска област, попадащ в границите на околовръстен строителен полигон на мах. ,,Стръмна кошара“, одобрен с Решение № 8 / 09.02.1982 г., на ИК на ОНС – София, като имотът попада извън границите на одобрената КККР на с. Томпсън в ПИ с идентификатор 72655.18.9902 – урбанизирана територия по данни на интернет портала на АГКК, заедно с всички трайни подобрения, приращения и насаждения в построената през 1978 година, паянтова постройка с площ от 16 (шестнадесет) кв. метра с показана с пунктир, тъй – като не отговаря на изискванията за отразяване в кадастръ по ЗКИР, при граници и съседи на имота: път, Марияна Димитрова Алексова и Калин Ивов Марков, Тодорин Донев Георгиев, имот с идентификатор 72655.19.3 – земеделска територия и Гинка Колева Витанова.

Допълнителна информация

начало на проданта

08.04.2024

край на проданта

08.05.2024

отваряне на наддвателни предложения

09.05.2024

място на отваряне

районен съд Своге

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Па”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *