ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.304.86

9440.00 лв.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.304.86 /петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три точка триста и четири точка осемдесет и шест / по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със заповед РД – 18-128 / 25.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София, местност ЯКАТА, с площ по скица от 3212 /три хиляди двеста и дванадесет/ кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 5 /пета /, номер по предходен план: 304086, съседи по скица: 57443.304.91, 57443.304.991, 57443.304.120, 57443.304.174, 57443.304.103, 57443.304.63, който съгласно акт за собственост представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Използв. Ливада с площ от 3.212 дка ри декара двеста и дванадесет кв. м. /, пета категория на земята при неполивни условия, в местността ЯКАТА, съставляващ по плана за земеразделяне на същото землище имот № 304086 ри нула четири нула осем шест/, при граници и съседи на имота: имот № 304091 – използв. Ливада на насл. На Катерина и Георги Димитрови, имот № 304063 – използв. Ливада на Йорданка Ивнаова Тодорова и др., имот № 304103 – използв. Ливада на насл. На Никола и Истиляна Златанови, имот № 304174 – използв. Ливада на Цветанка Стоименова Бекярова, имот № 304120 – използв. Ливада на Славейко Йорданов Стоименов и имот № 304991 – полски път на Община Ихтиман.

Категория:

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.304.86 /петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три точка триста и четири точка осемдесет и шест / по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със заповед РД – 18-128 / 25.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София, местност ЯКАТА, с площ по скица от 3212 /три хиляди двеста и дванадесет/ кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 5 /пета /, номер по предходен план: 304086, съседи по скица: 57443.304.91, 57443.304.991, 57443.304.120, 57443.304.174, 57443.304.103, 57443.304.63, който съгласно акт за собственост представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Използв. Ливада с площ от 3.212 дка ри декара двеста и дванадесет кв. м. /, пета категория на земята при неполивни условия, в местността ЯКАТА, съставляващ по плана за земеразделяне на същото землище имот № 304086 ри нула четири нула осем шест/, при граници и съседи на имота: имот № 304091 – използв. Ливада на насл. На Катерина и Георги Димитрови, имот № 304063 – използв. Ливада на Йорданка Ивнаова Тодорова и др., имот № 304103 – използв. Ливада на насл. На Никола и Истиляна Златанови, имот № 304174 – използв. Ливада на Цветанка Стоименова Бекярова, имот № 304120 – използв. Ливада на Славейко Йорданов Стоименов и имот № 304991 – полски път на Община Ихтиман.

Допълнителна информация

Край на проданта

03.11.2023

Място на отваряне

районен съд _ Ихтиман

Отваряне на наддавателните предложения

06.11.2023

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.304.86”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *