Община Златица

http://www.zlatitsa.bg

Община Златица се намира в Западна България. Тя е съставна община на Софийска област. Неин административен център е гр.Златица.

Tериторията на общината се състои от 2 части: първата съдържа землищата на Златица и селата Карлиево и Църквище, а втората е землището на село Петрѝч. Тези части са разделени от Община Чавдар.

Общината има 4 населени места с общо население 5 837 жители по данни от преброяването на 01.02.2011 г.

Населени места:

гр.Златица, с. Карлиево, с. Петрич, с. Църквище