Община Пирдоп

http://www.pirdop.bg

Община Пирдоп се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Общината има 2 населени места с общо население 8 293 жители (01.02.11 г.). Община Пирдоп разполага с един язовир на територията си, който се намира на 4 км от село Душанци.

Населени места:

гр. Пирдоп, с. Душанци