Община Челопеч

http://www.chelopech.org

Община Челопеч се намира в Западна България. Тя е съставна община на Софийска област. Тази община е най-малка в България.

Единственото населено място на нейната територия е село Челопеч. Население на селото и общината – 1 473 жители (01.02.2011).

Населени места:

с. Челопеч