Гора

57600.00 лв.

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47024.47.3, находящ се в с. Манастирище, местност „СЛЕПИ ГАЗ“, общ. Своге, обл. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-127/ 19.01.2018г. / 19.01.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма данни за последно изменение със заповед, с площ 18 024 кв.м., с трайно предназначение на територията: горска, с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, няма стар идентификатор, номер по предходен план: 047003, при съседи: 47024.47.4, 47024.47.41, 47024.47.1, а по акт за собственост ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 047003, с площ от 18 029 /осемнадесет хиляди двадесет и девет/ кв.м., находящ се в землището на с. Манастирище, ЕКАТТЕ 47024, Община Своге, Софийска област, начин на трайно ползване: Дървопроиз.пл., в местността „СЛЕПИ ГАЗ“, при граници и съседи на имота: имот № 047004- дървопроизв.пл. на наследниците на Борис Георгиев Стефанов, имот № 000041 – горски път на МЗХ-ИАГ и имот № 047001-дървопроизв.пл на МЗХ-ИАГ.

Допълнителна информация

начало

18.08.2023 г.

край

18.09.2023 г.

отваряне

19.09.2023 г.

място на отваряне

РС – Своге

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Гора”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *