Етаж от къща

108400.00 лв.

Категория:

Описание

ТРЕТИ ЕТАЖ от триетажна масивна жилищна сграда (среден близнак), състоящ се от стая, хол, кухня, антре и баня – тоалетна, със застроена площ от 80 кв.м. (осемдесет) кв. метра, при съседи по нотариален акт: таванско подпокривно пространство, отдолу – Валери Николов Нечев, от изток – Кирил Славчев Митов, от запад – Борислав Тинчов Нечев, от север – ул. ,,Васил Левски“ и от юг – дворно място, който недвижим имот, съгласно акт за собственост се намира в гр. Елин Пелин, ул. ,,Васил Левски“ № 10 (десет), като сградата е построена в дворно място, съставляващо обединен парцел IV – 865, 866 (чевърти, осемстотин шестдесет и пет, осемстотин шестдесет и шест) в квартал 46 (четиридесет и шест), по отменения план на гр. Елин Пелин, Софийска област, които недвижим имоти са с актуален административен адрес: гр. Елин Пелин, ул. ,,Васил Левски“ № 4 Б (четири буква ,,Б“), съгласно Удостоверение за идентичност на адрес, издадено от община Елин Пелин, заедно с 1/3 (една трета) идеална част от общите части на сградата, заедно с 1/18 (една осемнадесета) идеална част от правото на собственост върху следния недвижим имот, а именно: 188/830 (сто осемдесет и осем върху осемстотин и тридесет) идеални части от Дворно място, находящо се в гр. Елин Пелин, цялото с площ по скица от 840 кв.м. (осемстотин и четиридесет) квадратни метра, а по документ за собственост от 830 (осемстотин и тридесет) квадратни метра, съставляващо урегулиран поземлен имот III – 533 (трето римско, петстотин тридесет и три), в квартал 46 (четиридесет и шест) по актуалния план на града, който имот е образуван от парцел IV – 865,866 (четвърти, осемстотин шестдесет и пет, осемстотин шестдесет и шест) в квартал 46 (четиридесет и шест) по отменения план на гр. Елин Пелин, при съседи на целия парцел: от запад – Стоил Цветанов, от изток – Надка Димитрова Нечева, от юг – Вельо Стоянов Тонков и Геро Кръстев Стоицев и при граници на имота по скица – улица, УПИ IV – 534 (четири римско, петстотин тридесет и четири), УПИ XV – 532 (петнадесет римско, петстотин тридесет и две), УПИ XVII (седемнадесет римско) за ОБНС и УПИ II – 530 (две римско, петстотин и тридесет).

Допълнителна информация

начало

09.10.2023

край

09.11.2023

отваряне

10.11.2023

място на отваряне

РС Елин Пелин

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Етаж от къща”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *