Къща

252000.00 лв.

Описание

СГРАДА с идентификатор 22006.118.183.1 (двадесет и две хиляди и шест, точка, сто и осемнадесет, точка, сто осемдесет и три, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Долна баня, общ. Долна баня, обл. София, одобрени със Заповед РД – 18 – 69 / 13.07.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо имота: няма данни за изменение, адрес на имота: гр. Долна баня, разположена в поземлен имот с идентификатор 22006.118.183 (двадесет и две хиляди и шест, точка, сто и осемнадесет, точка, сто осемдесет и три), със застроена площ от 68.00 кв.м. (шестдесет и осем квадратни метра), брой етажи: 2 (два), брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназанчение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – еднофамилна, а съгласно доказателствен документ за собственост: МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА (тип ,,Кристина 2“), със застроена площ от 79.37 кв.м. (седемдесет и девет цяло тридесет и седем квадратни метра) и разгъната застроена площ от 152.00 кв.м. (сто петдесет и два квадратни метра), състояща се на първи етаж (кота 0,00 м) от: външно входно стълбище, входно антре, тоалетна, техническо помещение (килет), кухня, дневна с трапезария, стълбище към втория етаж и тераса и на втория етаж (кота + 3,05 м) състояща се от: три спални, две бани, балкон, вестибюл и стълбище към първия етаж, построена в прилежащия към вилата ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 118044 – V (сто и осемнадесет хиляди четиридесет и четири – пети) в квартал 6 (шести) по плана на за земеразделяне на Долна баня, Софийска област, утвърден със Заповед № РД – 15 – 24 от 27.01.2006 г. на кмета на община Долна баня, изменен със Заповед № РД – 15 – 118 от 15.05.2006 г. на кмета на община Долна баня, целият с площ от 997 кв.м. (деветстотиндеветдесет и седем квадратни метра, при граници и съседи на имота: ПИ № 118044 – IV от квартал 6, улица, ПИ № 188 044 – VI от квартал 6 и ПИ № 118044 – VIII от квартал 6, който имот е образуван от имот № 118044 и е идентичен с имот № 118183 (сто и осемнадесет хиляди сто осемдесет и три) по скица № Ф01837 от 21.02.2008 г., издадена от Общинска служба земеделие и гори, гр. Костенец, ведно със съответното ПРАВО НА СТРОЕЖ върху земята под сградата, включващо ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ, върху прилежащия към сградата терен.

Допълнителна информация

начало на проданта

26.06.2024

край на проданта

26.07.2024

отваряне на наддвателни предложения

29.07.2024

място на отваряне

Районен съд Ихтиман

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Къща”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *