Парцел

1280.00 лв.

Описание

1/5 (една пета) идеалани части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11332.57.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Вишан, община Драгоман, област София, одобрени със Заповед РД-18-1085/10.05.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Вишан, местност ГИГИНО ОРНИЧЕ, с площ от 4000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 057006, съседи: 11332.57.5, 11332.57.9, 11332.57.8, 11332.57.7, 11332.57.3, 11332.57.1, 11332.57.4, а съгласно акт за собственост НИВА с площ от 4.001 дка. (четири декара и един кв.м.), пета категория, находящ се в землището на с. Вишан, Община Драгоман, местност „ГИГИНО ОРНИЧЕ“, съставляващ имот № 057006 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 057009нива на насл. на Аспарух Стефанов Соколов, имот № 057008 – нива на насл. на Любен Танев Ранчев, имот № 057007 – нива на насл. на Давитко Савов Киров, имот № 057003 – нива на насл. на Григор Йонев Младенов, имот № 057005 – нива на Ерменко Стефанов Соколов.

Допълнителна информация

начало на проданта

26.01.2024

край на проданта

26.02.2024

отваряне на наддвателни предложения

27.02.2024

място на отваряне

районен съд Сливница

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Парцел”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *