Парцел

640.00 лв.

Описание

1/5 (една пета) идеалани части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11332.61.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Вишан, община Драгоман, област София, одобрени със Заповед РД-18-1085/10.05.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Вишан, местност „СТАЛЕВИЦА, с площ от 1999 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 061016, съседи: 11332.61.20, 11332.61.21, 11332.61.25, 11332.61.22, 11332.61.15, 11332.61.8, 11332.61.31, 11332.61.18, а съгласно акт за собственост НИВА с площ от 1.999 дка. (един декар и деветстотин деведесет и девет кв.м.), пета категория, находящ се в землището на с. Вишан, Община Драгоман, местност „СТАЛЕВИЦА“, съставляващ имот № 061016 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 061018 – нива на Филип Тодоров Златков, имот № 061020 – на насл. на Драган Маноилов Ангелов, имот № 061021 – нива на насл. на Стамен Игов Модев, имот № 061025 – нива на насл. на Нако Златков Георгев, имот № 061022 – послки път на к-во с. Вишан, имот № 061015 – нива на насл. на Раденко Славков Найденов, имот № 061008 – нива на насл. на Генчо Иванов Киров, имот № 061013- нива на к-во с. Вишан вр. Стоп.

Допълнителна информация

начало на проданта

26.01.2024

край на проданта

26.02.2024

отваряне на наддвателни предложения

27.02.2024

място на отваряне

районен съд Сливница

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Парцел”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *