Производствен имот

7850920.00 лв.

Описание

на следното имущество, обособена част от предприятието на длъжникаОРХАНИЕ МИЙТ” ЕООД, представляващо кулинарен комбинат, състоящ се от недвижими имоти и находящите се в тях движими вещи за производство на месни изделия, а именно:

1. Недвижим имот представляващ: Кулинарен комбинат“, в град Ботевград, бул. “Цар Освободител“ № 36, съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05815.303.84 /нула пет хиляди осемстотин и петнадесет, точка, триста и три, точка осемдесет и четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, Софийска област, одобрени със Заповед РД — 18-49/14.10.2011 год., на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.11.2018 г.; с адрес на поземления имот: гр. Ботевград, бул. “Цар Освободител“ № 36, с площ от 15454 /петнадесет хиляди четиристотин петдесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на територита: Урабнизирана; начин на трайно ползване: За хранително — вкусовата промишленост, номер по предходен план: кв. 207 /двеста и седми/, парцел IV /четвърти/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 05815.303.85, 05815.6.170, 05815.6.169, 05815.303.178, 05815.303.83, заедно с разположените в поземления имот: СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 05815.303.84.1 /нула пет хиляди осемстотин и петнадесет, точка, триста и три, точка осемдесет и четири, точка, едно/ със застроена площ 4752 /четири хиляди седемстотин петдесет и два/ кв.м.; брой етажи 2 /два/, предназначение: Промишлена сграда; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 05815.303.84.2 /нула пет хиляди осемстотин и петнадесет, точка, триста и три, точка осемдесет и четири, точка, две/, със застроена площ 310 /триста и десет/ кв.м.; брой етажи 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 05815.303.84.3 /нула пет хиляди осемстотин и петнадесет, точка, триста и три, точка осемдесет и четири, точка, три/ със застроена площ 540 /петстотин и четиридесет/ кв.м.; брой етажи 2 /два/, предназначение: Складова база, склад; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 05815.303.84.4 /нула пет хиляди осемстотин и петнадесет, точка, триста и три, точка осемдесет и четири, точка, четири/ със застроена площ 76 /седемдесет и шест/ кв.м.; брой етажи 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 05815.303.84.5 /нула пет хиляди осемстотин и петнадесет, точка, триста и три, точка осемдесет и четири, точка, пет/ със застроена площ 7 /седем/ кв.м.; брой етажи 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 05815.303.84.6 /нула пет хиляди осемстотин и петнадесет, точка, триста и три, точка осемдесет и четири, точка, шест/ със застроена площ 24 /двадесет и четири/ кв.м.; брой етажи 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 05815.303.84.7 /нула пет хиляди осемстотин и петнадесет, точка, триста и три, точка осемдесет и четири, точка, седем/ със застроена площ 36 /тридесет и шест/ кв.м.; брой етажи 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 05815.303.84.8 /нула пет хиляди осемстотин и петнадесет, точка, триста и три, точка осемдесет и четири, точка, осем/ със застроена площ 22 /двадесет и два/ кв.м.; брой етажи 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 05815.303.84.9 /нула пет хиляди осемстотин и петнадесет, точка, триста и три, точка осемдесет и четири, точка, девет/ със застроена площ 44 /четиридесет и четири/кв.м.; брой етажи 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда.

2. Движими вещи:

по ред

Инв. №

Наименование и модел

1

090

Компресор LaPADANA, Rotor3000

2

093

Вертикален резервоар за въздух, PHBO 1000

3

094

Мотор, VAF90L/2D-12

4

001

Електронна везна DIGI SM500EB, DIGI SM 500 EB

5

015

Табло за управление/сушилня, MKG KLIMA

6

017

Двоен клип, POLY CLIP FCA 3430-18

7

018

Компресор хладилни съоръжения,SARMAK MAKINA, ASL AN 1140K

8

020

B.O.M. Мултивак ръчна, MULTIVAC A200/15 2002

9

021

Машина за точене на ножове, KNECHT S200T

10

022

Вана за шунки 150 I, LOZAMET KE 150.7.1.A/1

11

023

Вана за шунки 150 I, LOZAMET KE 150.7.1.A/1

12

024

Вана за шунки 150 I, LOZAMET KE 150.7.1.A/1

13

025

Миячна машина за бастуни, PEBOCK USB 13MTV FORDER 2007г

14

026

Миячна машина за колички, BONNER 05.23.010.000 2006г

15

027

М-на дезинфекция обувки, BONNER, 04.41.133.010, 2006г

16

028

ВОЛФ, SEYDELMANN WD114

17

029

ВОЛФ, SEYDELMANN, WW130

18

030

М-на за рязане на колбаси, BIZERBA D-72336

19

031

ВОЛФ, KRAMER&GREBE WW160

20

032

Вакуумираща м-на, KRAMER&GREBE 3000/560 TIROMAT

21

033

Охлаждаща камера ФЕСМАН, FESSMANN IK3000 11.01

22

034

Охлаждаща камера ФЕСМАН, FESSMANN IK3000 11.01

23

035

Варило-пушилня ФЕСМАН, FESSMANN, RZ325 114

24

036

Тумблер, NOWITSKI

25

038

МУЛТИВАК R 5200, MULTIVAC, RT-5200 MC

26

040

Двигател-кутер, 3000155730 CFS 180516

27

045

Изпарител, IANEVIANEVI

28

046

Електронна везна SM500EB, DIGI SM 500 EB

29

048

Казан термо фолио, WEROMATIC ST

30

049

Полуавтоматичен клип, KDCT 90

31

050

Автоматична линия, WALDYSSA B188 468

32

051

Етикираща машина, BIZERBA

33

057

Табло за управление, MKGKLIMA

34

060

Везна, BIZERBA

35

063

Линия за кебапчета и кюфтета, VALDISSA

36

064

Тумблер, RUHLE

37

070

Вакуум опаковъчна машина, MULTIVAC

38

071

Електронна тръбна везна, BIZERBA

39

074

Вакуум опаковъчна машина, MULTIVAC

40

078

Поли клип автомат, POLY CLIP FCA 3442

41

079

Вакуум тумблер, MKR ESC 1200

42

080

Инжектор, RUHLE IR-56

43

081

Машина за пълнене на колбаси, VEMAG ROBOT HP 15 C

44

082

КУТЕР 200 I, CUTMASTER V2HP

45

083

КУТЕР 70 I, K+G WETER T2M-R

46

084

КАЗАН ЗА ВАРЕНЕ 600L,FESSMANN KEI 809/600I

47

085

Варило-пушилня, FESSMANN RZ 325 114

48

086

Варило-пушилня, FESSMANN RZ 325 114

49

088

Система за видеонаблюдение, IPCHDW1, IPCHFW1, IPCHDBW, NVR4216, NVR4108

50

089

Автомобилна везна, ELIAUTO ET-A 30t

51

014

Сушилня 19/9/2.60, MKГ-СИ400/16

52

041

Сушилня 12/6/3, MKГ-СИ210/12

53

052

Отцедвачна 1, ZANOTTI UAV015ER01F

54

053

Отцедвачна 2, ZANOTTI UAV015ER01F

55

054

Сушилня ВПК 1, ZANOTTI

56

062

Сушилня ВПК 2, ZANOTTI

57

077

Сушилня CCK 2, ZANOTTI USV015ER01F

58

058

Хладилна камера ГП, Frigoterm

59

066

Хладилна камера ГП, Frigoterm

60

067

Хладилна камера охлаждане, Frigoterm

61

4114

Стерилизатор за ножове, BONNER

62

4114

Стерилизатор за ножове, BONNER

63

4114

Стерилизатор за ножове, BONNER

64

4116

Трион за рязане на меса, EFA

65

4117

Гилотина за меса, BONNER

66

4118

Банциг, BIZERBA FK 23

67

4119

Машина за отделяне на кожи, BONNER

68

4120

БИЗЕРБА етикираща м-на, BIZERBA

69

4121

Електронен подов кантар БИЗЕРБА, BIZERBA

70

4122

Инжектор с рем. предавка

71

4123

М-на за рязане /кубче/, TREIF

72

047

Атмус ВИКТОРИЯ, DIGI SM 500 EB

73

055

Аспирационна/вентилационна система

74

056

PVC

75

057

Табло за управление

76

059

Помпи – 2 бр.

77

061

Водоструйка, Black Decher

78

068

Почистваща машина, Somet

79

073

Телефонна централа, Panasonic

80

065

Мазниноотделители

81

075

Вакуум пълначка, Robot

82

076

Конструкция за витрини

83

4115

Бъркачка за кайма руска

Допълнителна информация

начало на проданта

20.10.2023

край

20.11.2023

отваряне

21.11.2023

място на отваряне

районен съд Ботевград

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Производствен имот”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *