Търговски имот

25920.00 лв.

Описание

½ /една втора / идеална част от МАСИВНА ТЪРГОВСКА СГРАДА с ПРИСТРОЙКА към нея с обща засроена площ 166 /сто шестдесет и шест / квадратни метра, построена в Общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 166 / сто шестдесет и шест / квадратни метра, находящ се в гр. Ихтиман, квартал „Изток“, обл. Софийска, съставляващ имот с планоснимачен номер 2244 /две хиляди двеста четиридесет и четвърти/, включен в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII /дванадесети, отреден за магазини и площада / в квартал 123 /сто двадесет и трети / по регулационния план на съшотоо населено място, одобрен със Заповед № 0-621 от 1977 г. на Председателя на СОНСи Заповед № 828 ор 08.12.2004 г., 12.05.2005 г. на Кмета на Община Ихтиман, евдно със съответното вещно право на строеж върху целия застроен имот с планиснимачен номер 2244 /две хиляди двеста четиридесет и четири /, при граници (съседи) на Упи (парцела); улица с осови точки342-351; УПИ XV-2241; УПИ XI- 2283,2243, улица с осови точки 358-359 и улица с осови точки 359-342.

Допълнителна информация

начало на проданта

26.06.2024

край на проданта

26.07.2024

отваряне на наддвателни предложения

29.07.2024

място на отваряне

Районен съд Ихтиман

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Търговски имот”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *